Tehnologija uklanja nepoželjne arome vina

Tehnologija uklanja nepoželjne arome vina

aroma vina fermentacija nauka vinarstvo vino

Tehnologija uklanja nepoželjne arome vina. Pokazalo se da nova ‘pametna površina’ (smart surface) uspješno uklanja neželjene arome sumpora iz vina, otvarajući nove mogućnosti australijskim vinarima.

Tehnologija uklanja nepoželjne arome vina

Razvijena od strane naučnika sa Australijskog instituta za istraživanje vina (Australian Wine Research Institute-AWRI) i Univerziteta Flinders, uz finansiranje Wine Australia. Tehnologija se zasniva na nanošenju tankog plazma polimernog premaza na površinu, a zatim imobilizaciji nanočestica na toj površini, koje se zatim snažno vezuju za jedinjenja sumpora u vinu.

Ispitivanja “pametne površine”, nedavno objavljena u časopisu Science of Food (recently published in the journal npj Science of Food), uklonila su do 45% slobodnog vodonik sulfida iz vina. Tretman je takođe bio efikasan u uklanjanju složenijih jedinjenja sumpora, poput metanetiola (methanethiol).

Nanoinžinjering – Tehnologija uklanja nepoželjne arome vina

“Ključna prednost novog pristupa je to što se lako može primijeniti i ukloniti. U suštini postoji proces u jednom koraku gdje se pametna površina dodaje direktno u vino, a zatim uklanja nakon određenog vremenskog perioda.” Rekla je glavna istraživačica AWRI, dr Mierczynska-Vasilev.

Budući da su razvijene nanoinženjering površine nezavisne od materijala supstrata, postoji i potencijal za njihovu primjenu na različitu relevantnu opremu za vino kao što su uređaji za filtraciju, aeratori, dekanteri, materijali za pakovanje ili zatvarači.

„Laboratorija za biomedicinski nanoinženjering na Medicinskom koledžu Univerziteta Flinders je oduševljena što je bila u mogućnosti da sarađuje sa AWRI-jem kako bi isporučila ovu revolucionarnu tehnologiju za poboljšanje proizvodnje vina“ – rekao je profesor Krasimir Vasilev, direktor Laboratorije za biomedicinski nanoinženjering.

Isparljiva jedinjenja sumpora (Volatile sulfur compounds-VSC) su grupa jedinjenja koja značajno doprinose aromi vina. Dok neka doprinose pozitivnim sortnim karakterima, druga se povezuju sa negativnim ‘reduktivnim’ aromama kao što su ‘pokvareno jaje’, ‘guma’ i ‘konzervisani kukuruz’. Upravljanje ovim aromama je značajan trošak za vinski sektor.

Pokazalo se da nova pametna površina nadmašuje tradicionalni tretman vinarstva sa dodavanjem bakar sulfata. Sulfata koji se obično koristi za izbjegavanje neželjenih isparljivih sumpornih jedinjenja. Osim toga, za razliku od bakar sulfata, ne uzrokuje nikakve negativne učinke na okus.

Sledeći koraci u razvoju pametnih površina za primjenu u sektoru vina se trenutno istražuju. 

Naslov orginala: New technology removes undesirable aromas during winemaking (Nova tehnologija uklanja nepoželjne arome tokom proizvodnje vina). Izvor: https://winetitles.com.au/ . Objavljeno: 17.05.2023. Prevod: Dragutin Mijaović

POGLEDATI:

Romantični vinski citati: “Prvi poljubac i prva čaša vina su najbolji”  Marty Rubin