Stilovi fermentacija vina

Stilovi fermentacija vina. Proizvodnja vina je inherentno mikrobiološki proces u kojem se komponente grožđa pretvaraju u karakteristike okusa i arome vina. Ako je vino simfonija čulnih iskustava, prekursori grožđa su instrumenti, a mikrobi članovi orkestra. Vrenje se može inokulirati posebnim pripremama organizama ili se može ostaviti da autohtona populacija vinograda i vinarije preuzme fermentaciju.

Stilovi fermentacija vin

Na dinamiku mikrobiološke populacije mogu uticati naizgled beznačajne odluke o preradi, a neka mikrobiološka svojstva mogu biti poželjna u nekim vinima, ali se u drugima smatraju manom. Strategije upravljanja fermentacijom moraju uzeti u obzir stil vina koji se proizvodi, inherentne rizike različitih odluka o preradi i sezonske ili vintage berbe u sastavu grožđa i mikroorganizama.

Continue reading “Stilovi fermentacija vina”