Priprema vinove loze za odmor

đubrenje navodnjavanje štetočine vinograd vinogradarstvo vinova loza

Priprema vinove loze za odmor. Nakon što je grožđe obrano i sigurno »dopremljeno u vinariju«, vrijeme je za posljednje aktivnosti rukovođenja vinogradom (održavanje vinograda) prije nego što vinova loza uđe u fazu mirovanja. Kako je svaki vinograd drugačiji, njime treba upravljati u skladu sa njegovim specifičnostima. Međutim, postoje neke opšte smjernice za održavanje vinograda nakon berbe. To omogućava vinogradarima da pripreme vinovu lozu za odmaranje, kao i da osiguraju dobru sledeću berbu.

Priprema vinove loze za odmo

Đubrenje nakon berbe

Iako se čini da se ništa ne događa sa vinovom lozom nakon berbe grožđa, stvarnost je drugačija. Nakon berbe, vinova loza nastavlja raspodjeljivati resurse. Čokoti iz tla uzimaju hranjive materije i minerale, a procesom fotosinteze stvaraju rezerve ugljenohidrata i skladište ih u stalnim drvenim strukturama – korijenu i deblu. Stoga je period nakon berbe jedan od najvažnijih perioda za unos hranjivih materija. Te rezerve ugljenohidrata vinova loza koristi za disanje tokom mirovanja i za podsticanje novog rasta u sledećoj vegetaciji.

Naime, od kretanja pupoljaka do cvatnje, vinova loza se isključivo oslanja na uskladištene ugljenohidrate. Tako se otvaranje pupoljaka, rodnost pupoljaka, rani razvoj lastara (izdanaka) i korijena, cvjetanje, pa čak i zametanje bobica povezani sa onim uskladištenim ugljenohidratima iz perioda nakon berbe. Studija iz Novog Južnog Walesa u Australiji otkrila je da su vegetacijski rast i prinos direktno povezani sa održavanjem vinograda nakon berbe. Stoga je odgovarajući oporavak nakon berbe ključan za produktivnost rodnih čokota visokog prinosa u sledećoj sezoni.

Kada se grožđe odveze iz vinograda, a ne poput lišća ili lastara koji se vraćaju u tlo, takođe se oduzimaju hranjive materije, stoga je zamjena tih minerala vrlo važna. Period između berbe i opadanja lišća jedno je od najboljih vremena za unos azota. Pod uslovom da ste sačuvali lisnu površinu čokota. Izračunato je da se oko 30% azota vinove loze korištenog u sledećoj sezoni uzima u periodu nakon berbe prethodne sezone.

Foto (Montalcino izvještaj): Đubrenje vinograda nakon berbe omogućava vinovoj lozi da dobije sve potrebne hranjive materije za zimsko mirovanje i proljetni rast.

Plan đubrenja

Kako bi se napravio koristan program đubrenja, potrebno je redovno raditi kombinaciju analize tla i analize tkiva čokota. To je zavisno o teksturi i karakteristikama tla, opterećenju rodom, klimi, kao i prethodnom đubrenju. Imajte na umu da je aktivno lišće potrebno kako bi vinova loza proizvodila rezerve ugljenohidrata iz hranjivih materija preuzetih iz tla. Zato je važno vrijeme đubrenja. Neki predlažu dvije do tri sedmice nakon berbe, ali sve zaista zavisi o tlu i klimi. U hladnijim podnebljima gdje je period nakon berbe mnogo kraći nego u toploj i vrućoj klimi, đubrenje treba primijeniti bliže berbi. Dok se u toplim klimatima đubrenje može primijeniti ranije u jesen.

Đubrenje se može primijeniti i u više navrata, zavisno o okolnostima u pojedinom vinogradu. Osim azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), đubrenje može uključivati i kalcijum i cink, zavisno o rezultatima analize. Neki stručnjaci predlažu da se oko 20% svih potreba za azotom, zavisno o analizi tla, treba primijeniti u periodu nakon berbe. Nakon berbe grožđa takođe je dobro vrijeme za analizu tla. To daje vinogradarima vrijeme da naprave dobar plan đubrenja za predstojeću sezonu, kao i da unesu dovoljnu količinu hranjivih materija u tlo.

Da bi vinova loza dobila sve potrebne hranljive materije i minerale iz tla, potrebno je osigurati dovoljnu vlažnost tla. Stoga može biti potrebno navodnjavanje nakon berbe, zavisno o klimi, vremenu i teksturi tla. Dok u hladnijoj klimi navodnjavanje možda neće biti potrebno jer će kiša odraditi posao, u toploj do vrućoj klimi navodnjavanje nakon berbe često je potrebno.

Navodnjavanje nakon berbe

Navodnjavanje nakon berbe potrebno je iz nekoliko razloga, prije svega, tlo mora biti vlažno kako bi korijen vinove loze mogao uzeti hranjive materije iz tla. U slučaju da nakon đubrenja nema odgovarajuće vlažnosti tla, korijen vinove loze ne može apsorbovati hranljive materije iz tla. Te se hranljive materije mogu ispirati tokom kišnog zimskog perioda. Navodnjavanje pomaže u zadržavanju lišća za fotosintezu i akumulaciju dovoljnih rezervi.

Navodnjavanje nakon berbe je, posebno u toploj klimi, potrebno kako čokoti ne bi doživjeli stres zbog vode, jer to može promijeniti obrazac rasta za sledeću sezonu. U slučaju da se navodnjavanje ne primjenjuje u vrijeme nakon berbe, a javljaju se i slabe zimske padavine, može se očekivati odgođen proljetni rast. Ovo se pokazuje kao loše i neujednačeno kretanje pupoljaka, usporen rast, manje cvasti itd. Stoga se preporučuje i zimsko navodnjavanje ako ima manje od 25 mm padavina tokom zimskih mjeseci.

Kako bi se zadovoljile potrebe čokota za vodom i spriječilo ispiranje hranljivih materija ispod korijena, preporučuje se praćenje vlažnosti tla. Da bi se osiguralo tačno trajanje svakog navodnjavanja, senzori vlažnosti tla zajedno sa sistemom za navodnjavanje eVineyard mogu pomoći tako da se voda efikasno koristi i primjenjuju minimalne količine. U slučajevima kada navodnjavanje nakon berbe nije moguće ili nema kiše, postrani usjevi se mogu upotrijebiti kao đubrivo. Tako da se organska materija nakuplja s vremenom, a azot će se osloboditi kada bude dostupno vode.

Priprema vinove loze za odmo
Foto, (Van der Lee Vineyard): Navodnjavanje nakon berbe omogućava odgovarajuću vlažnost tla tako da korijen vinove loze može apsorbovati sve potrebne hranljive materije iz tla.

Zaštita od bolesti nakon berbe

Zaštita od bolesti nakon berbe važno je jer rizik od plijesni i grinja može stići kasno u sezoni, zavisno o sezonskom vremenu i klimi. Jači napad pepelnice (Powdery mildew) i plamenjače (Downy mildew) u vrijeme nakon berbe može poremetiti unos hranjivih materija za potrebe vinove loze. Mlade loze mogu postati osjetljivije na mraz i hladna oštećenja zimi zbog poremećenog iznosa ugljenohidrata iz lišća, kao i procesa lignifikacije u čokotu.

Zato je važno očuvati lastare i lišće vinove loze zdravim, posebno od bolesti. Bolesti kao što su crna trulež (Black rot), pepelnica (Powdery mildew), peronospora (Downy mildew) i fomopsis (Phomopsis) i bolesti pjegavosti lista. Na kraju vegetacije posebnu pažnju posvetite stvaranju hazmotecijuma-pepelnice koji prezimljuju i stvaraju spore, što može uzrokovati probleme u sledećoj sezoni.

Kao i tokom vegetacije, i u periodu nakon berbe važno je ograničiti mogućnost gljivičnih infekcija mjerama sanitacije,. Naprimjer, poput čuvanja okolnih područja od korova i visoke trave, kao i orezivanjem i uklanjanjem svih crnih mumificiranih plodova. U područjima sa jačim gljivičnim napadom, mogu se primijeniti pesticidi neposredno nakon berbe. Ako tokom vegetacije primijetite da je vinova loza oboljela od virusa ili bolesti debla (poput Esce), jesen je vrijeme za rezidbu vinove loze i zaštita rezova zaštitnim premazom, ili u najgorem slučaju za uklanjanje zaraženih čokota iz vinograda.

Zaključak

Nakon berbe, vinogradari mogu brzo zaboraviti na vinovu lozu i fokusirati se samo na proces proizvodnje vina – ali to može brzo uzvratiti udarac. Nedovoljna količina đubriva i vode na kraju sezone može imati za rezultat nizak nivo uskladištenih ugljenohidrata, nedostatkom makrohranjivih materija i suvim drvenastim tkivom. To može dovesti do zimskih ozljeda, neravnomjernog kretanja pupoljaka, slabog i neravnomjernog rasta lastara, pa čak i lošeg zametanja bobica.

Nakon što se hlorofil u lišću počne raspadati, lišće mijenja boju i više se ne mogu proizvesti rezerve ugljenohidrata. Stoga, pobrinite se da krošnja bude zdrava što je duže moguće uz dobro suzbijanje štetočina i cikluse navodnjavanja takođe u vrijeme nakon berbe. Na taj će način vinova loza moći proizvesti dovoljno rezervi ugljikohidrata prije opadanja lista. Dobro održavanje vinograda nakon berbe ključno je za pripremu vinove loze za odmor i plodan rast u proljeće naredne vegetacije. 

Sources:
1.Holzapfel, B.P., et al., 2006. Manipulating the Postharvest Period and Its Impact on Vine Productivity of Semillon Grapevines. Am.J.Enol.Vitic 57:2, 2006
2.Northcutt, G. 2014. Post-harvest irrigation can help prevent uneven vine growth next spring. In: Western FarmPress. (online)
3.Grapegrower&Winemaker. 2017. Energising Viticulture: Sam Dowman Post-harvest grapevine management. In: Grapegrower&Winemaker, Issue 638.
4.Obuya, J. and Tsolova, V. “To do list” for post-harvest vineyard management in Florida. FAMU, Center for Viticulture & Small Fruit Research. (online)
5.Macmillan, C., The Importance of Post-harvest Irrigation and Fertilization. In: VineyardTeam.org
6.Smith, J. and Holzapfel, B. 2014. Post-harvest care of grapevines: Irrigation and nutrition. GWRDC, factsheet april 2014.

Izvor: https://www.evineyardapp.com/. Naslov orginala: Post-harvest Vineyard Management: preparing vines for resting (Rukovođenje vinogradom nakon berbe: priprema vinove loze za odmor). Objavljeno: 12.09.2021. by Urska. Prevod: Dragutin Mijatović

Pogledati i: https://ovinu.info/godisnji-cilkus-godina-dana-u-vinogradu-3/ i https://ovinu.info/priprema-loze-za-zimski-odmor/