Dan Svetog Valentina

Dan Svetog Valentina. Ko obrađuje vinograd, taj zna da je vinogradarstvo prepuno sujeverja i običajne tradicije, koja se veoma ozbiljno shvata. To je čak i danas u modernim vremenima primjene savremenih tehnologija. Šta god da nauka kaže, uvijek je prisutno pitanje i sumnja: nije li rano da se sada reže?; zar se smije okopavati poslije kiše?; vino se ne smije pretakati kada se mjesec smanjuje…

Dan Svetog Valentina

14 februar je tradicionalno dan zaljubljenih, ali i dan početka rezidbe. Na ovaj dan, mnogi vinogradari, vinski viteški redovi, udruženja vinogradara izlaze u vinograde i ritualno orežu prvi čokot loze. U novije vrijeme crkva je ponovo u modi, pa se i sveštena lica zvanično pozivaju u vinograde. Oni se pozivaju da osvješćenjem podare blagoslov lozi, da bogato rodi i ove godine. Ova dva običaja – zaljubljeni i rezidba – baš i nemaju prepoznatljive zajedničke korjene, koliko ja znam. Neke logike svakako ima: radi se o plodnošću, o radnjama koje prethode rađanju, o neminovnim prvim koracima, koje vode proljeću.

Continue reading “Dan Svetog Valentina”