Mikotoksini u crvenom vinu: pojava i procjena rizika

Mikotoksini u crvenom vinu. Mikološka kontaminacija (zagađenost) prehrambenih proizvoda čest je problem u prehrambenoj industriji, povezan sa implikacijama na zdravlje potrošača. Crveno vino smatra se alkoholnim pićem sa zdravstvenim prednostima, posebno za cirkulatorni sistem. Međutim, uprkos zdravstvenim svojstvima, može biti i izvor toksičnih supstanci. Vino je dokumentovani izvor ohratoksina A (ochratoxin A), koji je jedan […]

Nastavite sa čitanjem...