Mikotoksini u crvenom vinu: pojava i procjena rizika

Mikotoksini u crvenom vinu. Mikološka kontaminacija (zagađenost) prehrambenih proizvoda čest je problem u prehrambenoj industriji, povezan sa implikacijama na zdravlje potrošača. Crveno vino smatra se alkoholnim pićem sa zdravstvenim prednostima, posebno za cirkulatorni sistem. Međutim, uprkos zdravstvenim svojstvima, može biti i izvor toksičnih supstanci.

Mikotoksini u crvenom vinu

Vino je dokumentovani izvor ohratoksina A (ochratoxin A), koji je jedan od sveprisutnih, visoko otrovnih sekundarnih metabolita koje proizvode nitaste gljive (filamentous fungi). To je jedini mikotoksin (mycotoxin) za koji je uspostavljen regulatorni maksimalni nivo u vinu.

Continue reading “Mikotoksini u crvenom vinu: pojava i procjena rizika”