Šećeri u vinu – nauka o vinu

Šećeri u vinu. Šećeri u vinskom grožđu omogućavaju vinarstvo. Tokom procesa fermentacije, šećeri se razgrađuju i kvasci ih pretvaraju u etil alkohol i ugljen dioksid C6H12O6 = 2C2H5OH+ CO2 + 33 kalorije (fermentacija bez prisustva vazduha, anaerobna).  Grožđe akumulira šećere dok grožđe sazrijeva na čokotu translokacijom molekula saharoze koja nastaje fotosintezom u lišću. Tokom sazrijevanja molekuli saharoze hidroliziraju se (invertiraju) enzimom […]

Nastavite sa čitanjem...

Šaptalizacija

Šaptalizacija. Jean-Antoine Chaptal (1.756-1.832) autor je Traktata o vinu (sa sardnicima Parmentier i Rozier), i smatra jednim od utemeljivača modernog vinogradarstva i enologije. Godine 1.801. objavio je i Umjetnost proizvodnje, njega i dorada vina (L'art de faire, de gouverner et de perfectionner les vins). U ovom posljednjem radu, hemičar detaljno opisuje metode poboljšanja vina, koje […]

Nastavite sa čitanjem...