Cvast vinove loze i vitica

Cvast vinove loze i vitica. Razvoj i morfologija cvasti i cvjetova dati su na slikama 1, 2 i 3. Primordijalne cvasti nastaju u latentnom pupoljku prethodnog vegetativnog ciklusa. Sledećeg proljeća cvasti postaju diferencirane tokom rasta primarnog lastara na kojem se razvijaju. U vrijeme kretanja pupoljaka, kada se pojavljuju listovi, cvasti su vidljivi na vršnom dijelu primarnog izdanka (slika 1) i nose prve začetke cvjetova.

Cvast vinove loze i vitica
Slika 1. Porast vrha, porast formiranih listova i internodija i diferencijacija dvije formirane cvasti u latentnom pupoljku tokom prethodnog vegetativnog ciklusa. Cvasti su vidljivi u fazi 5 otvorenih listova. Cvjetovi su započeli diferencijaciju.

Stvaranje cvjetnih meristema, započeto kretanjem pupoljaka, nastavlja se, a cvjetovi se diferenciraju i u potpunosti formiraju kada primarni izdanak razvije 16 do 20 listova.

Continue reading “Cvast vinove loze i vitica”

Cvast i cvijet vinove loze i njihova struktura

Naslov: Cvast i cvijet vinove loze. Priprmio: Dragutin Mijatović

Na lastarima vinove loze tokom vegetacije nalazi se: list, u pazuhu lista okce i ponekad zaperak. Sa suprotne strane lista je cvast ili grozd zavisno od fenofaze vegetacije i vitica. Grozdovi i vitice raspoređeni su po dužin lastara po formuli 2+0. U jednoj cvasti nalazi se stotine cvjetova (150-1.500). Cvast se sastoji od drške cvasti i osovine cvasti sa cvjetovima. Cvijet vinove loze je milimetarske večine (2-4 mm). Cvijet se sastoji od: čašice, krunice, tučka, prašnika i nektarinki. Razviće svih dijelova cvijeta traje obično 42-56 dana. Pogledati i članak, https://ovinu.info/cvetanje-vinove-loze-vazne-napomene-u-tehnologiji/

Cvast vinove loze

Cvast

Cvast vinove loze predstavlja skup većeg broja cvjetnih pupoljaka odnosno cvjetova, koji imaju jednu zajedničku glavnu osovinu. Kod loze cvasti spadaju u grupu složenih monopodijalnih (racemoznih) cvasti tipa metlice. Smatraju se reproduktivnim izdancima, jer im je osnovna funkcija u vezi sa razmnožavanjem. Cvast se u okcu razvija od kraja maja do septembra u jednoj vegetaciji, a nastavlja razvoj u proljeće slijedeće godine. Kad lastari dostignu dužinu 15 – 20 cm na njima već postaju vidljive i cvasti i na njima su oformljeni cvjetni pupoljci. Anatomska građa cvasti podsjeća na građu mladih lastara. Vidjeti i: https://www.researchgate.net/publication/312095847_Prakticno_vinogradarstvo_i_vinarstvo

Continue reading “Cvast i cvijet vinove loze i njihova struktura”